Coaching

Coaching is een middel om het probleemoplossend vermogen te verhogen als vertrouwde oplossingen niet meer blijken te werken.

Bij coaching staan de volgende drie vragen centraal:

Wie ben ik? – Wat kan ik? – Wat wil ik?

Coaching gaat uit van de kracht en mogelijkheden van ieder mens.

Door het relatief korte traject en de manier waarop de coach met de gecoachte samenwerkt, behoudt de gecoachte zijn/haar zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid maakt dat de gecoachte eigen keuzes maakt en zichzelf helpt oplossingen te vinden voor het probleem.

De coachgesprekken zijn praktisch en actiegericht. De coach werkt samen met de gecoachte vanuit het hier en nu, om van daaruit te kijken naar wat de gecoachte meegenomen heeft uit het verleden en waar hij/zij naartoe wil in de toekomst.

Werkwijze

Tijdens het intakegesprek onderzoeken we samen je coachvraag. Ook kijken we of er een klik is tussen ons, wat een belangrijke basis is voor de samenwerking.

De coachgesprekken zijn 1,5 uur per keer. Het coachtraject heeft een duur van gemiddeld 6 à 10 gesprekken. Halverwege en aan het eind van het traject vindt er een evaluatie plaats.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door aandacht, duidelijke feedback, humor en confrontatie. Als coach stel ik onderzoekende vragen, ik spiegel je en geef je feedback op wat ik bij je zie, hoor en voel. Samen onderzoeken we wat bij jou de vraag is achter de vraag, wat je blinde vlekken zijn en wat maakt dat je nu vastloopt.
Dit alles heeft als doel om jou zelf de antwoorden te laten (her) ontdekken en je eigen coachvraag en doelen helder te krijgen. Als deze vraag en doelen helder zijn, kunnen we samen gericht aan het werk. Van jou als gecoachte vraagt dit een open en leergierige houding.

Door dit bewustwordingsproces en het tijdelijk ‘stilstaan’ ben je in staat opnieuw je keuzes te maken.
Op het moment dat je je (weer) bewust wordt van wie je bent en wat je werkelijk wilt, schept dat een mooie basis om te kunnen kiezen en te veranderen. Door te kiezen krijg je meer grip op je leven en ‘overkomen’ de dingen je minder. De keuzes die je bewust maakt zijn stevig en eigen. Zelf kiezen versterkt de kracht die je al in je hebt.

In overleg zetten we zo nodig verschillende methodes in. Ik werk o.a. met Kernkwadranten, affirmaties, competentieprofielen, STAR en het Persoonlijk Ontwikkel Plan. Ook oefeningen vanuit Mindfulness en yoga, bijvoorbeeld omtrent ademhaling en meditatie, kunnen gebruikt worden om het coachtraject te ondersteunen.

Huiswerkopdrachten en het schrijven van reflectieverslagen kunnen een onderdeel zijn van het coachtraject.

De coach

Hannah Flesseman

Binnen de sociale sector, waarin ik geruime tijd gewerkt heb, heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met mensen, zowel individueel als met groepen. In 2006 kwam het vak coachen op mijn pad. Deze vorm van met mensen werken voelde gelijk heel goed. Ik besloot een 2 jarige opleiding tot Coach te volgen om mijn vaardigheden en kwaliteiten hierin verder te ontwikkelen.

Vervolgens heb ik mijn coachpraktijk Flesseman Coaching opgericht.
Daarnaast werk ik als trainer en coach bij de Academie voor Coaching. Ik heb verschillende trainingen gevolgd in Mindfulness, waaronder de Aandachttraining voor Professionals, de acht-weekse Aandachttraining en de vervolgtraining Aandachttraining. Alle genoemde trainingen deed ik bij Johan Tinge van het Instituut voor Mindfulness.

Stappen zetten om jezelf te ontwikkelen vraagt moed, zo weet ik ook uit eigen ervaring. De tijd en ruimte daarvoor nemen en deze ontwikkeling doormaken, heeft mij veel gebracht.
Waaronder ook dat ik mijn wens om mijn eigen praktijk te starten, heb doen laten uitkomen.

Ik geniet erg van mijn werk. Het boeit me mensen te begeleiden in hun ontwikkeling, beweging en groei. Het is geweldig om te zien hoe de gecoachte zijn/haar kwaliteiten en talenten (her)ontdekt. Zo te kunnen genieten van mijn werk, maakt dat ik coach met heel mijn hart.

Ik begeleid en ondersteun jou graag in je stappen in ontwikkeling.

Nu is het moment

Basistraining Mindfulness

Een praktische training voor iedereen die zich wil ontwikkelen
op het gebied van

  • anders omgaan met stress,
  • opmerken van de automatische piloot van waaruit je leeft
  • bewuste keuzes maken in plaats van het leven je te laten overkomen
  • in het nu aanwezig zijn, en niet meer of in het verleden of in de toekomst
  • aanwezig zijn bij wat er van moment tot moment aan jou aandient, zodat je niks mist
  • onderscheid maken tussen gedachten, gevoelens en lichaam
  • je niet langer identificeren met je gedachten en daardoor weer keuzevrijheid ervaren
  • ademruimte creëren, een pauze, ruimte voor reflectie 

Tarieven

Particulier: € 120, – excl. BTW, per 1,5 uur
Zakelijk: € 200, – excl. BTW, per 1,5 uur

Een coachgesprek annuleren kan telefonisch tot 24 uur van te voren. Bij annulering binnen 24 uur worden de gesprekskosten in rekening gebracht.

Contactgegevens

Tel.: 06 29 37 38 90

Voor de coachgesprekken maak ik gebruik van ruimtes van het Coachhuis op verschillende lokaties.

KvK:   08173004 0000
BTW: NL106180824B01


Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht